Adopce na dálku

Naše škola se rozhodla podpořit dítě a darovat mu příležitost chodit do školy. Děvčata z 9. třídy vybrala indického chlapce Arifa. Je mu devět let a žije ve velmi skromných podmínkách se dvěma sourozenci a matkou u babičky, otec je opustil. Navštěvuje školu a jeho snem je stát se inženýrem.

V čem spočívá naše pomoc?

Roční příspěvek na uniformu, školní pomůcky a lékařskou péči pro dítě v Indii činí 4 900,- Kč a je splatný k 15.12. 08. Letos vybíráme dobrovolné příspěvky, do budoucna bychom chtěli, abychom získávali prostředky  jinou formou.

Dvakrát ročně jsme jako adoptivní rodiče informováni o životě chlapce , využití prostředků atd. Dostáváme dopisy psané v angličtině, což bude možno využít pro rozvoj komunikačních dovedností v cizím jazyce. I pro poznání života v této části světa má nepochybně tato činnost význam, stejně jako pro formování  morálního profilu našich dětí. Učit se pomáhat, pochopit, že žijí na světě děti, jejichž  život je nesrovnatelně obtížnější než ten můj.

Děkujeme i za Vaši pomoc!

11.12.2008 jsme zaslali na účet v Komerční bance částku 5 025,- Kč a definitivně jsme se stali jako škola adoptivními rodiči malého indického chlapce jménem Arif. Do jednoho měsíce dostaneme všechny informace a materiály týkající se Arifa.

 
První dopis z Indie v beranovské škole !!
V pátek jsme v poště objevili zajímavou obálku, která napovídala, že si přečteme dopis od námi podporovaného indického chlapce Arifa.

V dopise psaném  znakovým písmem jsme si nepočetli, ale druhý list byl překladem do angličtiny. Deváťáci hbitě přeložili . Arif děkuje nám všem za podporu, připojil dětské obrázky. Shodou okolností jsme týž den odeslali dopis do Indie, na němž se podílely děti učící se angličtinu a připravily pro Arifa zajímavý dopis o naší škole, zemi, mladých lidech atd. Těšíme se na odpověď. Vyzkoušeli jsme si prakticky, jak používat angličtinu a to je ono .

 

Profil dítěte, které jsme se jako škola rozhodli podporovat
Jedná se o chlapce jménem Arif.Narodil se 8.10.1999, chodí do 4. třídy. Bydlí s matkou u babičky, otec rodinu opustil. Ve škole má nejraději Kannadu - místní jazyk. Jeho oblíbená barva je červená a modrá. Máme i jeho fotografii a pokusíme se ji uveřejnit na našich stránkách. Chlapec by se v budoucnu chtěl stát inženýrem.

 Seon Ashram Trust je partnerská organizace v Indii, která spolupracuje s Arcidiecézní charitou v Praze na programu Adopce na dálku. Sponzorovaným dětem je umožněno studium / zaplaceno školné, uniforma, školní pomůcky, náklady na ubytování atd./ Kromě toho jsou pro děti organizovány zdravotní prohlídky, poznávací výlety a prázdninové tábory.

 Seon Ashram Trust působí v diecézi Mangalore, obyvatelstvo je z větší části hinduistické. Lidé mluví jazykem Kannada, úředním jazykem jako v celé Indii je angličtina a hindština.  Informace jsme obdrželi spolu s adresou pro dopisování s dítětem.

 
Prosinec 2009
Na účet jsme zaslali částku 6000,- Kč, kterou chceme přispět na vzdělání a nejnutnější výdaje indického chlapce Arifa. V loňském roce byla čáska použita na školné, dva výlety a školní uniformy. Chlapec vykonal všechny předepsané zkoušky s výbornými výsledky a postoupil do 5. třídy. Jsme rádi, že i s naší a Vaší podporou. Letos jsme zaslali na Arifovo vzdělání výtěžek z vánočních dílen a sběrové akce. Menší část tvořily dobrovolné příspěvky z řad dětí i dospělých. Děkujeme.


Prosinec 2010
Na účet jsme zaslali částku 6000,- Kč, kterou chceme přispět na vzdělání a nejnutnější výdaje indického chlapce Arifa. V loňském roce byla čáska použita na školné, učebnice,  výlety a školní uniformy. Chlapec vykonal všechny předepsané zkoušky s výbornými výsledky a postoupil do 6. třídy. Jsme rádi, že i s naší a Vaší podporou. Letos jsme zaslali na Arifovo vzdělání výtěžek ze svačinového dne  a sběrové akce. Děkujeme.


Prosinec 2011
Na účet jsme zaslali částku 7000,- Kč, kterou chceme přispět na vzdělání a nejnutnější výdaje indického chlapce Arifa. V loňském roce byla čáska použita na školné, učebnice,  výlety a školní uniformy. Chlapec vykonal všechny předepsané zkoušky s výbornými výsledky a postoupil do 7. třídy. Jsme rádi, že i s naší a Vaší podporou. Letos jsme zaslali na Arifovo vzdělání výtěžek ze svačinového dne,  sběrové akce a vánočních dílen.  Děkujeme.


 


Prosinec 2012
Na účet jsme zaslali částku 7000,- Kč, kterou chceme přispět na vzdělání a nejnutnější výdaje indického chlapce Arifa. Jako obvykle byla čáska použita podle zprávy , kterou každoročně dostáváme,  na školné, učebnice,  výlety a školní uniformy. Chlapec vykonal všechny předepsané zkoušky s výbornými výsledky a postoupil do 8. třídy. Jsme rádi, že i s naší a Vaší podporou. Letos jsme zaslali na Arifovo vzdělání výtěžek ze svačinového dne,  sběrové akce a vánočních dílen.  Děkujeme.

 
Prosinec 2013
Na účet jsme 16. 12.  zaslali částku 7000,- Kč, na vzdělání a nejnutnější výdaje indického chlapce Arifa. Jako obvykle byla čáska použita podle zprávy , kterou každoročně dostáváme,  na školné, učebnice,  výlety a školní uniformy. Chlapec vykonal všechny předepsané zkoušky  a postoupil do 9. třídy. Jsme rádi, že i s naší a Vaší podporou. Letos jsme zaslali na Arifovo vzdělání výtěžek ze svačinového dne ( 4 235,- Kč) a část výtěžku z  vánočních dílen (2 765,- Kč).  Děkujeme.


Prosinec 2014
Na účet jsme 15. 12.  zaslali částku 6000,- Kč, na vzdělání a nejnutnější výdaje indického chlapce Arifa. Jako obvykle byla čáska použita podle zprávy , kterou každoročně dostáváme,  na školné, učebnice,  výlety a školní uniformy. Chlapec vykonal všechny předepsané zkoušky  a postoupil do posledního ročníku základního vzdělávání. Jsme rádi, že i s naší a Vaší podporou.  Děkujeme.

Prosinec 2015
Na účet jsme 22. 12.  zaslali částku 7000,- Kč, na vzdělání a nejnutnější výdaje indického chlapce Arifa. Jako obvykle byla čáska použita podle zprávy , kterou každoročně dostáváme,  na školné, učebnice,  výlety a školní uniformy. Chlapec vykonal všechny předepsané zkoušky  a vzdělává se na odborné škole pro získání kvalifikace. Jsme rádi, že i s naší a Vaší podporou.  Děkujeme.
 
     Fond Vysočiny