Žákovský parlament

Žákovský parlament je poradním orgánem ředitelky školy. Je tvořen z žáků 3.- 9.třídy.  Každá třída si zvolila své dva zástupce, kteří se scházejí s ředitelkou školy každé první úterý v měsíci v 7:00 v jazykové pracovně na svém jednání. Následně informují své spolužáky o projednávaných záležitostech, spolupracují s třídním učitelem,  diskutují o chodu školy, podávají návrhy na zlepšení prostředí ve škole, navrhují a organizují konání akcí pro školu.

 
Koordinátorka žákovského parlamentu: Mgr. Jana Dvořáková, dvorakova@zsberanov.cz


ŠKOLNÍ DESATERO

1.DŮLĚŽITÁ CTNOST, JMENUJE SE DOCHVILNOST – chodit včas a být připravený, nerušit ostatní
2.ŠETRNÝ, NEZNAMENÁ TRAPNÝ – ochrana pomůcek
3.HODINA NENÍ PŘESTÁVKA – v hodinách pracuji a neruším
4.S POCTIVOSTÍ NEJDÁL DOJDEŠ – nelhat, nekrást, nezapomínat, nepoužívat taháky
5.ZABEZPEČUJI BEZPEČÍ – chráním zdraví své i druhých
6.RESPEKTUJI DOSPĚLÉ - jsem slušný a zdvořilý
7.ČUŇÁTKA DO CHLÉVA – ŽÁKY DO ŠKOL – lépe se pracuje v uklizeném a čistém prostředí, čistota chrání zdraví tvé i druhých
8.NEJEN TŘÍDNÍ TŘÍDÍ – všichni třídíme odpad
9.MALÝ A VELKÝ – malí žáci neprovokují velké, velcí si nedovolují na malé, všichni si vzájemně pomáhají
10.AKTIVNÍ A ZODPOVĚDNÝ – po vině následuje trest, aktivně pomáhám ve třídě, v parlamentu a ve škole

 

Členové žákovského parlamentu 2016/2017
Třída Jméno a příjmení
3. Sabina Nováková, Denisa Tlačbabová
4. Klára Wolfanová, Markéta Rychnovská
5. Nikola Součková, Anna Prokešová
6. Petra Pešoutová, Natálie Šabatová
7. A Patrik Prokeš, Natálie Tlačbabová
7. B Tomáš Bruna, Edson Makumbirofa
8. Barbora Zolmanová, Eliška Bőhmová
9. Leona Horká, Monika Krejčí
 

Předsedkyně: Leona Horká

Místopředseda: Barbora Zolmanová

Zapisovatelka: Natálie Tlačbabová

 
 
     Fond Vysočiny