Školská rada

Školská rada byla zvolena 16. 11. 2017 v souladu s § 167 zákona 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění:

Složení školské rady ve volebním období od  1. 1. 2018 do 31. 12. 2020

Monika Zemanová, DiS., zástupce  zřizovatele
Marika Součková, zástupce zřizovatele
Miluše Podnecká, zástupve rodičů
Bc.Radka Musilová, zástupce rodičů
Mgr. Renata Doležalová, zástupce pedagogů
Mgr. Anežka Štaigerová, zástupce pedagogů

Jednání školské rady

 
     Fond Vysočiny