Zábavný program s Milanem Řezníčkem v MŠ

Ve čtvrtek 20.6. se děti z 1.a 2.třídy sešly s dětmi z MŠ na školní zahradě.Už tam na ně čekal Milan Řezníčk z Rádia Vysočina, který společně s kouzelníkem Tomem nachystali pro děti zábavný pořad. Děti si zatancovaly, zazpívaly, viděly spoustu kouzel a byla velká legrace.

 
     Fond Vysočiny