Ředitelské volno ve školním roce 2017/2018

 V souladu s plánem práce školy na rok 2017/2018 a s novelou školského zákona 561/2004, Sb. vyhlašuji  dva dny  ředitelského volna v průběhu školního roku 2017/2018, a to 29. září  a  13. října 2017.  Oba dny jsou pátky a budou dny volna pouze pro žáky. 15 pedagogických pracovníků  bude  v těchto dnech absolvovat vzdělávací semináře v rámci školou realizovaného projektu Učíme se společně v rozsahu 32 hodin.
Škola bude v těchto dnech podle zájmu  zajišťovat  běžně poskytované služby pro žáky školy (stravování, školní družina).

Návrh ředitelky školy byl projednán a schválen Radou Obce Velký Beranov dne 16. 8. 2017.


Mgr. Zdeňka Pavlíčková, ředitelka školy
 
     Fond Vysočiny