Zahradní slavnost

28. 9. 2018 jsme uspořádali pro žáky, učitele, rodiče a veřejnost zahradní slavnost, kterou se loučíme se školním rokem. Žáci si se svými paní učitelkami připravili pěkná vystoupení, prvňáci byli pasováni na čtenáře, rozloučili jsme se s deváťáky. Bylo  připraveno bohaté občerstvení a navštívili nás kolegové ze SŠPTA Jihlava a představili nám studentský vůz Kaipan 16. I když nebylo zrovna počasí na pobyt venku, slavnost se vydařila a byla příjemným setkáním před začátkem prázdnin.
 
     Fond Vysočiny