Za malými kamarády do 1. třídy

Za malými kamarády do první třídy
V pondělí 19. prosince 2016 žáci devátého ročníku navštívili spolužáky v první třídě. Akci uspořádal Žákovský parlament. Deváťáci si připravili pro prvňáčky spoustu tvořivých činností, soutěží, her a jiné zábavy. Cílem bylo, aby se všichni dobře bavili a měli dobrou náladu. 
Kluci z devátého ročníku si připravili program v podobě stolních her. Dívky z devátého ročníku sázely na zručnost a kreativitu. Děti pod jejich vedením vyráběly své fotografie, které dotvářely do rámečků, tvořily sněžítka, vymalovávaly nejrůznější obrázky, pracovaly s temperou a ztvárňovaly pantomimicky lidské činnosti. Velmi povedenou zábavnou hrou bylo poznávání nejrůznějšího druhu jídla se zavázanýma očima. Děti ochutnávaly například mandarinky, banány, čokoládky, brambůrky a jiné dobroty.
Za každý správně vykonaný úkol byl malý prvňáček odměněn sladkou odměnou od staršího kamaráda.
Deváťáci si na 1. stupni připomněli dobu, kdy zde i oni sedávali a naslouchali pečlivě paní učitelce. Prohlédli si třídu prvňáčků, školní družinu a s úsměvem na tváři zavzpomínali na staré časy.
Na dětech bylo vidět, jak je vzájemná práce, hraní a dovádění bavilo. Akce se velmi vydařila a všichni se rozešli zpátky do svých tříd a usedli do lavic.
 
 
     Fond Vysočiny