Vánoční jarmark 2016

6. prosince se uskutečnil tradiční vánoční jarmark v prostorách školy. Na jeho přípravě se podíleli všichni zaměstnanci a žáci školy. V průběhu vánočních dílen děti se svými učiteli tvořili nejrůznější výrobky,které pak nabízeli k prodeji na jarmarku. V tělocvičně pak proběhly dva bloky hudebních vystoupení , složených z vánočních písní a koled za doprovodu kytar, fléten a rytmických nástrojů. Část školní jídelny se proměnila na kavárnu, kde šly na odbyt výborné řezy připravené našimi kuchařkami. Po celou dobu vládla ve škole příjemná atmosféra připomínající blížící se Vánoce, o níž  se mohli přesvědčit všichni - a nebylo Vás  málo - kteří do školy přišli. Celkový výtěžek jarmarku je 16 502 Kč. část  (7 000,- ) bude použit na pomoc při vzdělávání chlapce Arifa v Indii a zbytek spolu s výtěžkem ze svačinových dnů pro naše žáky. (loni jsme pořídili např. další sedací vaky na chodby a nástěnné hodiny do tříd). Děkujeme všem, kteří strávili příjemné chvíle ve škole a pomohli tak dětem.
 
     Fond Vysočiny