Učíme se v zahradě

Učíme se v zahradě
znělo v úterý  29. srpna  beranovskou školní zahradou. Týmu učitelů naší školy přijel lektor ekologického centra Chaloupky  ing. Martin Kříž předvést, co všechno se dá žákům ukázat v zahradě. Přivezl  s sebou mnoho inspirativních nápadů:  např. co  všechno se dá žákům vysvětlit a ukázat  na „obyčejné“ hromadě písku. Celé dopoledne jsme zkoušeli různá zákoutí, hledali přírodniny, hráli si se zrcátky a spoustu dalších aktivit. Mnoho z těchto metod vyzkoušíme zcela jistě s našimi žáky.
Ing. Ivana Pejčochová, koordinátorka EVVO
 
     Fond Vysočiny