Třeťáci slavili úspěch v soutěži Stavíme z Rota v Brně !

Výlet do zábavního vědeckého centra VIDA do Brna si třeťáci náramně užívali. Prozkoumali elektromagnetické pole, záplavovou vlnu, délku lidského střeva, sprchu, ze které tečou obrázky a spoustu dalších zajímavostí. V poledne se posilnili polévkou a kuřecím řízkem a vyrazili za dalšími zážitky. Mohli si ověřit kvalitu svého sluchu a dověděli se novinky o barvách kolem nás. Čas utíkal jako voda, možná přímo jako ta záplavová vlna. Zapojení do soutěže Stavíme z ROTA se nám tentokrát vyplatilo. Uspěli jsme a výlet do parku VIDA jsme dostali od Kraje Vysočina za odměnu.                                                                                                                                            

 
     Fond Vysočiny