Sportovní den ve škole

Pátek 2. června patřil v naší škole sportovnímu dni v rámci Dne dětí. Pro nejmladší žáky od první do třetí třídy vyučující připravili dovednostní soutěže, ve kterých děti prověřili své pohybové schopnosti a dovednosti se současným zapojením intelektových vlastností. Své síly mohli kromě jiného prověřit v pamětní hře, foukání pingpongového balonku na cíl, či překážkové dráze ve skákacím pytli. Tři nejlepší chlapci a dívky z každé třídy pak byli odměněni diplomem a sladkými odměnami. Chlapci a děvčata čtvrté až šesté, respektive sedmé až deváté třídy pak mezi sebou změřili síly v přehazované a brännballu. Po vyrovnaných a kvalitních kláních proběhlo vyhlášení vítězných družstev spolu s předáním zasloužených diplomů a cen. Všechny děti pak dostali jako dárek ke svému svátku sladkou studenou odměnu v podobě zmrzliny. Všem dětem děkujeme za předvedené výkony a vítězům blahopřejeme k jejich umístění.
 
     Fond Vysočiny