Slavnostní ukončení školního roku

28. června 2019 nastal den, na který se těšili všichni žáci - konec školního roku. Třídní učitelé se svými žáky zhodnotili školní rok, rozdali vysvědčení a v devět hodin se celá škola sešla na zahradě, abychom se rozloučili a rozešli se na zasloužené prázdniny. Součástí setkání je odměňování žáků, kteří letos dostali vstupenky do kina. Navrženi na odměny byli svými třídními učiteli a spolužáky hlavně za práci pro třídu , výborné výsledky atd. Odměny čekaly i na šest autorů absolventských prácí a Janu Langovou, která výborně reprezentovala školu v soutěžích a olympiádách. A pak už jsme si popřáli krásné prázdniny a žáci se rozeběhli domů, aby si dva měsíce odpočinuli.
 
     Fond Vysočiny