Setkání žákovských parlamentů Kraje Vysočina

Setkání školních parlamentů na Krajském úřadě v Jihlavě
7. 6. 2017 jsme se zúčastnili konference školních parlamentů. Cílem konference bylo vyměnit si informace o akcích pořádaných školním parlamentem a posbírat informace pro další školní rok.
Naši školu reprezentovaly žákyně z 6. třídy – Petra Pešoutová a Natálie Šabatová a z 8. třídy Barbora Zolmanová a Eliška Bőhmová. Dívky představily naše školní akce, které jsme jako parlament pořádali. Vybraly dvě velice zdařilé akce – Týden módy, a Mňamky pro prales. Stručně akce popsaly a ukázaly vyrobený flip. Ostatním školám se naše akce velice líbily.
Naše žákyně také pracovaly i v mimoškolních skupinách, kde se zabývaly problémy ostatních parlamentů a hledaly společná řešení, která by jim mohla pomoci v další úspěšné práci. 
 
     Fond Vysočiny