Projektové dny 1. stupně

      V měsíci květnu byl na 1. stupni uskutečněn projekt  Jak roste chléb. Každý vyučující  si naplánoval v  časovém  úseku 2 -  3 dnů  vlastní  aktivity, které  měly  žákům přiblížit zdlouhavou cestu, při níž  vzniká   obyčejný   chléb.
1. a 2. třída se vydala autobusem  do mlýna ve Střížově, 3. a 4. třída spojila exkurzi v Pekárkově  mlýně  v Rantířově  s pěší   túrou a  5. třída navštívila Pekárnu Lapek v Jihlavě .
      Díky těmto projektovým dnům se   žáci  mohli seznámit nejen s jednotlivými druhy obilovin,  z nichž  se vyrábí  různé  druhy mouky a ještě  různorodější   druhy pečiva, ale také s prací  ve mlýně nebo pekárně.
Někteří   dokonce měli možnost si vlastnoručně  chléb připravit a pochutnat si tak na svém výrobku.
 
 
 
     Fond Vysočiny