Projekt Zelené zlato

Ve středu před velikonočními prázdninami se na 2. stupni konal projektový den Zelené zlato, jehož cílem bylo seznámit žáky s původem rostlin, jejich zpracováním a zdravým životním stylem. Dalším z cílů byla vzájemná spolupráce žáků různých věkových skupin a rozvíjení vzájemných vztahů. Učitelé si připravili témata, z nichž si žáci sestavili vlastní rozvrh na celé dopoledne. Z čeho mohli vybírat? Brambory, Cukr, Káva a čaj, Zelená energie, Bylinky - zelená lékárna, Fair Trade. Výstupem jsou zajímavé plakáty s důležitýmu informacemi o každé sledované oblasti.
 
     Fond Vysočiny