Předvánoční Vídeň

Dne 16. 12. se 53 žáků spolu se čtyřmi pedagogy vydalo na předvánoční výlet do Vídně, kde na ně čekala prohlídka historických památek města spojená s návštěvou tradičních vánočních trhů. Po bezmála tříhodinové cestě byl prvním cílem skupiny komplex obytných domů, postavených dle architektonického návrhu Friedensreicha Hundertwassera. V průběhu 20 minutového rozchodu se děti měly možnost s komplexem seznámit detailněji, či navštívit obchod s upomínkovými předměty. Po krátkém přejezdu následovala prohlídka sídla rakouských císařů Schönbrunnu. Po krátkém výkladu o historii této památky následovala procházka po zámecké zahradě a přilehlých parcích. Předvánoční čas připomnělo množství stánků na nádvoří zámku, které nabízely tradiční vánoční zboží.  V další části programu jsme se přesunuli do centra města. Během pěšího přesunu jsme měli možnost zahlédnout celou řadu zajímavých staveb a míst jako vídeňskou galerii umění Albertina a nedaleký památník obětem nacismu, či známý hotel Sacher, v jehož útrobách vzniká oblíbená pochoutka Sachrův dort (Sachertorte). Cestou po Korutanské ulici (Kärtnerstrasse) nás náš pan průvodce pan Kadlec upozornil na nenápadnou stavbu - Kapucínský kostel (Kapuziner Kirche), kde jsou uloženy ostatky všech příslušníků rodu Habsburků. Korutanská ulice nás dovedla k největší dominantě Vídně chrámu sv. Štěpána (Stephansdom).  Po krátkém rozchodu a možnosti prohlídky chrámu a jeho okolí jsme ulicí Na Příkopě (Am Graben), jejíž název odkazuje na pozůstatky římského vodního příkopu, dorazili k paláci Hofburgu, sídlu rakouského prezidenta a budově parlamentu. Odtud jsme se pak vydali k historické budově vídeňské radnice (Wiener Rathaus), před níž se každoročně konají největší vídeňské vánoční trhy. Více než hodinový rozchod žáci vyplnili návštěvou budovy radnice a nákupem drobných dárků. Unavení a vyčerpaní, avšak plní dojmů, jsme se pak těšili do vyhřátého autobusu, který nás všechny opět dovezl zpět do Velkého Beranova. Věříme, že se poznávací zájezd dětem líbil a budou i v dalších letech projevovat zájem o podobné akce. Velké díky patří také našemu průvodci panu Ing. Rudolfu Kadlecovi za jeho rady, doporučení a podrobný a zajímavý výklad během celého zájezdu.
 
     Fond Vysočiny