Pohár rozhlasu v atletice

Okresní kolo Poháru rozhlasu
Ve dnech 16. a 17. května se na městském stadionu Na Stoupách v Jihlavě uskutečnil atletický závod mladších a starších žáků. Obě kategorie čekaly náročné boje ve štafetě 4x60m, běhu na 60m, skoku vysokém, skoku dalekém, hodu míčkem, vrhu koulí a běhu na 600m, 800m a 1500m. Po oba dva dny, kdy první den patřil soutěžím žáků a žákyň šestých a sedmých tříd, panovalo oproti předchozím ročníkům velmi příznivé počasí. Společným začátkem obou dnů je již tradičně štafeta na 4x60m, po které závodníci ztratí svoji počáteční nervozitu a mohou se rozejít do svých sektorů ke svým individuálním disciplínám. S nimi si naši mladší žáci poradili velmi dobře. V celkovém součtu všech bodů se mladší žáci umístili na velmi pěkném 6. místě a dívky na místě 11. O den později změřili své síly i starší žáci a žákyně. Žáci obsadili pěkné 16. místo a žákyně příčku 11. Všem závodníkům děkujeme za důstojnou reprezentaci školy a gratulujeme k umístěním.
 
     Fond Vysočiny