Druháci v MŠ

Ve středu 15.11. navštívili druháci malé kamarády v mateřské škole. Tato návštěva se uskutečnila proto, aby se druháci mohli pochlubit, jací jsou již zdatní čtenáři, a aby školkáčkům přečetli pohádku. Školkáčci poslouchali opravdu pozorně a potom ve skupinách společně s druháky plnili úkoly. Spolupráce šla dětem výborně. Navzájem se radily, pomáhaly si a všechny úkoly hravě zvládly. Jaká byla ve školce pracovní atmosféra, na to se můžete podívat na našich fotkách.                                                                             
                                                                                                                                          J. Valentová

 
 
     Fond Vysočiny