Do přírody kolo - pěšky

Ve středu 20.9. jsme s vydali s dětmi z druhé a třetí třídy do Jihlavy na Dětské dopravní hřiště, kde jsme se zúčastnili soutěže družstev s názvem „Do přírody kolo – pěšky“. Akce byla pořádaná v rámci zapojení města do mezinárodního projektu „Evropský týden mobility“ .
Děti prokazovaly znalosti a vědomosti o přírodě z těchto oblastí – živočichové v přírodě, rozpoznání rostlin, poznávání přírodnin podle čichu, hádání hádanek, zkouška bystrosti a postřehu. Praktická část byla zaměřena na zručnost při jízdě na koloběžce a na poskytnutí první pomoci.
 Obě družstva si vedly velice dobře, avšak v silné konkurenci ostatních škol se podařilo prosadit pouze našim třeťákům. Družstvo ve složení Kamila Hažmuková, Lucie Štěpánková, Nela Podnecká, Jakub Živný, Dominik Křesťan, Vojtěch Marousek obsadilo krásné 3. místo.  Věřím, že družstvo druháků (Izabela Kittlerová, Nella Pisarovičová, Jan Šimek, Daniel Staněk, Saša Papežová, Adéla Pospíchalová) se prosadí zase příští rok.
Všem zúčastněným děkuji za skvělou reprezentaci školy.
Ing. Romana Staňková
 
Více fotografií
 https://photos.app.goo.gl/MJLN0ycmFAeVnvEm2
 
 
     Fond Vysočiny