9. školní ples

4. března 2017 se konal ji devátý školní ples, kterého se zúčastnila široká veřejnost. K poslechu a tanci hrála skupina Fontána, v programu vystoupili žáci školy. Výtěžek, téměř 30 000,- Kč, je věnován do pokladny SRPŠ a dále využíván  žáky školy. Děkujeme všem za účast a podporu, zejména těm, kteří přispěli do bohaté tomboly. Už teď se připravujeme na ples jubilejní, desátý, který se uskuteční tentokrát v PÁTEK  9. března 2018.
 
     Fond Vysočiny