11. školní ples

 Školní ples ZŠ a MŠ  Velký Beranov se  letos přehoupl  do druhé dekády. Program byl  i tentokrát bohatý. Zahájily malé mažoretky z jihlavského DDM. Před devátou hodinou proběhlo šerpování deváťáků. 32 žáků přebralo šerpy od svých třídních učitelů a netrpělivě čekali na desátou hodinu, kdy odtajnili své vystoupení. Neslo se v rockovém duchu a překvapením byla skvělá muzikantská čísla a pěvecké výkony všech vystupujících. Bouřlivý potlesk byl důkazem, že se vystoupení opravdu líbilo. Návštěvníci nezapomněli ani na obvyklou  tombolu, která byla velmi bohatá. Celý večer k tanci hrála kapela Fontána.  11. ples s rekordní účastí provázela skvělá  nálada. Velké poděkování patří všem, kteří se zapojili do organizace plesu. Na 12. plese  se sejdeme  28. února 2020.
 
 
     Fond Vysočiny