Příměstský tábor

Druhý týden v červenci naše škola opět ožila, a to díky čtvrtému ročníku příměstského tábora. Tento rok se ho zúčastnilo 60 dětí od předškoláků až po žáky 6. třídy.
Pondělí se neslo především v duchu seznamování, rozřazování do týmů a týmových her. Odpolední aktivity si děti celý týden vybíraly podle svého uvážení  – stolní fotbálek, tvoření pro šikovné, florbalové turnaje, taneční hodiny, míčové hry, jízda zručnosti na kole nebo třeba střílení ze vzduchovky. Samozřejmě nechybělo malování na obličej a zaplétání oblíbených copánků.
Pro mnohé byl ale jedním z největších zážitků tábora úterní „Branný závod“, ve kterém děti prověřily nejen své fyzické schopnosti a vědomosti, ale také týmovou spolupráci.  Prokázaly, že umí hrát fair play a také, že důležité není vyhrávat, ale pěkně si to s kamarády užít.
Ve středu jsme se vydali tradičně na minigolf do Jihlavy.  Mladší děti jely autobusem a odvážlivci na kolech. Radost, s jakou děti hrály, byla doslova nakažlivá. Někteří únavou sotva dojeli ke škole, jiní si svoji energii museli vybít delším cyklovýletem.
Čtvrteční den patřil také kolům – starší se vydali až na Rokštejn, mladší na zmrzlinu do Luk nad Jihlavou. Tento den byl významný hlavně spaním ve škole, kterému předcházel táborák a stezka odvahy. Tu zvládla většina dětí bez jakýchkoliv problémů.
V pátek nás po výborné snídani čekalo hledání pokladu, který nakonec, po splnění všech úkolů a překonání nástrah od hlídače pokladu, získala všechna družstva. Poté nás čekal oběd, zhodnocení celého tábora, rozdání odměn a úklid.
Děkujeme všem zúčastněným za báječně strávený týden a těšíme se na další ročník.
Ing. Romana Staňková – vedoucí příměstského tábora
 
Více informací a fotografií lze najít na webu tábora
https://vbprimestskytabor.tridnistranky.cz
 
 
 
     Fond Vysočiny