Oznámení o výsledcích voleb do nové Školské rady

 
Oznámení o volbách do Školské rady
 
Vážení rodiče,
 
14. listopadu 2017 proběhly  volby do Školské rady na další tříleté období. Z navrhovaných kandidátů nejvíce hlasů obdržely paní Radka Musilová (42) a paní Miluše Podnecká (39). 

Funkční období nové školské rady začne 1. 1. 2018.
Šestičlennou školskou radu tvoří kromě zástupců rodičů ještě zástupci pedagogů a zřizovatele.
 
Zápis o průběhu voleb je k nahlédnutí u ředitelky školy.
 
 Ve Velkém Beranově, dne 16. 11. 2017
 
Mgr. Zdeňka Pavlíčková, ředitelka ZŠ a MŠ Velký Beranov
 
 
     Fond Vysočiny