Oznámení o volbách nové Školské rady

 
Oznámení o volbách do Školské rady
 
Vážení rodiče,
 
v tomto školním roce proběhnou volby do Školské rady na další tříleté období. Navrhovat kandidáty  za oprávněné osoby (zákonné zástupce žáků) můžete prostřednictvím předsedkyně stávající ŠR paní Moniky Zemanové do 26. října 2017. (Zemanova.amtm@seznam.cz)
Prosím, abyste navrhli jednoho kandidáta, který se dostane na seznam volebního lístku.
Volební lístky pak budou k dispozici před samotnou volbou  14. 11. 2017. Na volebním lístku můžete zaškrtnout nejvíce tři kandidáty, z nichž vzejdou tři zástupci s nejvyšším počtem hlasů jako noví členové do Školské rady za oprávněné osoby.
Na jednoho žáka připadá jeden hlas oprávněné osoby (zákonného zástupce).
 
Zápis o průběhu voleb bude po skončení volby k nahlédnutí u ředitelky školy.
 
 Ve Velkém Beranově, dne 15. 9. 2017
 
Mgr. Zdeňka Pavlíčková, ředitelka ZŠ a MŠ Velký Beranov
 
 
     Fond Vysočiny