Matematické soutěže

Matematické soutěže
Ve školním roce 2018/19 se žáci zúčastnili tří matematických soutěží. V okresních kolech se umístili velmi dobře.
První ze soutěží byl Matematický klokan, jehož zadání dostávají žáci v celé Evropě.
Druhou soutěží byla Matematická olympiáda. Této soutěže se dobrovolně chopili žáci sedmé a osmé třídy.  Je náročná na přípravu – školní kolo probíhá doma formou 6 úkolů. Nejlepší jsou vysláni do okresního kola, které se letos konalo 9. dubna v Jihlavě.  Výborně reprezentovali školu Pavel Skryja, který dosáhl na sedmé místo z 35 řešitelů a Jana Langová na sedmé místo z 24 řešitelů.
28.května se konala poslední soutěž – Pythagoriáda. Do Jihlavy vycestovali žáci 5.- 8. tříd. Z páté třídy velmi dobře uspěly Zuzana Jarošová  – 6. místo a Natálie Košťálová -  14. místo z 34 řešitelů. Z šesté třídy nás reprezentovali Markéta Rychnovská a Martin Nevosad. Ze sedmé třídy se Adam Maštera umístil na krásném 15. místě z počtu 51 řešitelů. Z osmé třídy Jana Langová skončila na výborném 7. místě z 32 řešitelů.
Pro představu, jaké typy úloh se řeší na Pythagoriádě, dávám jeden příklad z šesté třídy: Kolik různých trojúhelníků nejvýše můžeme narýsovat, pokud všechny délky stran těchto trojúhelníků (v cm) musí být přirozená čísla menší než 5?
Děkuji žákům, že se soutěží zúčastňují a jsou ochotni věnovat svůj volný čas matematice.
Mgr. Anežka Štaigerová
 
     Fond Vysočiny