Den Země ve školní družině

Minulý týden oslavovali naši Zemi a přírodu
V prvním oddělení jsme si hodně povídali o zeměkouli, říkali jsme si, jak ji budeme chránit a pečovat o oni. Hráli jsme různé hry, které se týkaly přírody a planety Země (elektrika, ryby, hra na kontejnery a třídění odpadů,...). 
Dělali jsme různé soutěže, kvízy, rébusy, třídili odpad, zjišťovali jsme dobu rozkladu ve volné přírodě. Součástí byla také přírodovědná soutěž, kdy si děti procvičily znalosti zvířátek, rostlin a přírody celkově. 
V pátek byl pro děti nejkrásnější den. V naší školní cvičné kuchyňce jsme připravili ve skupinkách různé druhy zdravých pomazánek. Jako porota přišly ženy nejzkušenější, a to paní kuchařky ze školní jídelny. S chutí jsme uvařili, a s ještě větší chutí snědli. 
 
odkaz na fotečky:https://photos.app.goo.gl/NWtiXsnJqrx478ou8
 
Dny Země2019
photos.app.goo.gl
58 new photos added to shared album
 
     Fond Vysočiny